Финансово- счетоводна къща КристълСофт
Ще се убедите, че това, което Ви предлагаме в пакета "Комплексно счетоводно обслужване" е именно онова, от което се нуждае Вашата компания. Разбира се, това е универсална оферта, която се преработва и персонифицира по отношение спецификата и особеностите на Вашата дейност.

1. Обучение на персонала, по отношение правилното попълване на първичните счетоводни документи;

2. Наш представител поне веднъж седмично във Вашия офис;

3. Разработка на индивидуален сметкоплан, съобразен с особеностите и спецификата на Вашата дейност;

4. Текущо осчетоводяване на първична счетоводна документация;

5. Ежемесечно изготвяне на ведомост за работни заплати и всички съпътстващи ги декларации (№ 1, № 6), както и дискети за НОИ, платежни документи за задължения към НОИ и бюджета.

6. Оформяне на всички документи, свързани с разходите по Вашата дейност;

7. ДДС-изготвяне на справки-декларации по ДДС, дневници за покупки и продажби, както и магнитните носители. В случаите на възникнала процедура по възстановяване на ДДС-справка за извършеното приспадане на ДДС;

8. Изготвяне и окомплектовко на трудови досиета на работещите във фирмата, отразяване всички промени във взаимоотношенията работник - работодател при стриктно спазване на трудовото законодателство;

9. Изготвяне и внасяне на декларация за патентен данък по чл.43 от ЗОДФЛ,уведомяване за размера и сроковете за внасянето му;

10. При изискване от клиента се звършва пълно ежемесечно счетоводно приключване;

11. Предоставяне на цялата счетоводна информация (съгласувана с протокол между двете страни при сключване на договора). Последният е отворен и може да бъде актуализиран или променян в процеса на работа и съобразен с Вашите нужди;

12. Уведомяване за размера на Вашите данъчни задължения за всеки отчетен период и за сроковете на тяхното внасяне;

13. Абонаментното счетоводно обслужване включва по договаряне определени часове месечно, в които имате възможност да получите консултация по въпросите, свързани с изпълнението на договора и спазване на данъчното законодателство;

14. Извършване на годишно счетоводно приключване и изготвяне годишен счетоводен отчет за дейността Ви, съгласно изискванията на ЗС и счетоводните стандарти;

15. Осигуряване на пълна данъчна защита при извършване на общи ревизии, ревизии по ДДС - общи и при процедура по възстановяване,окомплектовка и представяне на документи свързани с насрещни проверки;

16. Всички Ваши документи свързани с данъчното законодателство, се внасят в съответните държавни институции от наш упълномощен представител в сроковете определени в законите;

Нашата цел е да пестим Вашето време и да Ви осигурим спокойствие в работата;

За повече информация по отношение на нашите услуги, моля не се колебайте да ни потърсите:

тел. 02 952 55 55

e-mail: office@ksoft-accounting.com


Български English Deutch инфо :: за контакт :: карта на сайта