За контакт


Офис

1612 София
ул. Пиърс О`Махони 10Б, ет. 4
тел.: +359 (2) 952 55 55
факс: + 359 (2) 952 33 55
gsm: +359 (888) 80 67 48
mail to: office@ksoft-accounting.com

г-жа Красимира Димова